Bütünsel Yaşam ve Bütünsel Gelişim Problemleri

Tüm Problemlerin Çözümü : 🧠 BEYİN 🧠

Bütünsel Gelişim ve Nöro Eğitim Uzmanı
Serdar GÜVEN ile
7’den 77’ye
ZBPSAK Bütünsel Sağlıklı Yaşam Bilgi, Teknik ve Uygulamaları 🤹🏿‍♂️

https://www.instagram.com/p/CIL7GslrWo1/?igshid=1s8zkp6g6fb6c

Zihinsel, Bedensel, Psikolojik, Sosyal, Akademik, ve Kariyer yaşam alanlarımızda
Bütünsel olarak Sağlıklı, Mutlu ve Başarılı olmamızın yolu  🧠 Beyinden geçiyor.

Beyinimizin yapısı, atalarımızın ve bizim yaşamlarımıza benzer?
Sinir hücrelerimiz
Sinaps bağlarımız
Konnektom haritamız
Hormonal yapı ve sistemlerimizin
duygu, düşünce ve davranışlarımızda; dolayısıyla yaşantılarımızın oluşumunda büyük etkileri var.
Bütünsel Gelişim ve Nöroeğitime göre,
Onu geliştirmek ve korumak için tanımak da gereklidir.

Bizde bu yolda ‘Doğumdan Ölüme Beyin’ ile ilgili koruyucu ve geliştirici Nöroeğitim ve Nörobilimsel,  Terapi, Koçluk, Mentorluk, Rehberlik ve Rehabilitasyon bilgi, teknik ve uygulamalarıyla danışanlarımıza Bütünsel Yaşam Danışmanlığı Hizmetleri vermekteyiz.

Koçluk, Terapi ve Danışmanlık Hizmetlerimizde  insanın- yine Bütünsel olarak- en temel ihtiyaçlarını hedef almaktayız.

Bunlar:

Bütünsel Yaşam Koçuluğu
Nefes Koçluğu
Nöroeğitim Koçluğu
Uyku Koçluğu
Beslenme Koçluğu
Spor ve Hareket Koçluğu
Beyin Koçluğu
Oyun Koçluğu
Sanat Koçluğu
Müzik Koçluğu
Uğraş Koçluğu  ve
Rekreasyon Koçluklarıdır.

Bu Koçluk ve Terapi teknik, bilgi ve uygulamalarımız ile Kişiye özel Zihinsel, Bedensel, Psikolojik, Sosyal, Ruhsal, Akademik ve Kariyer Gelişim Problemlerinin oluşmasını engellemeyi, varsa çözmeyi ya da sahip olunan potansiyeli daha da fazla geliştirmeyi hedefliyoruz.

İçiçe kullandığımız Koçluk ve Terapi teknik, bilgi ve uygulamalarımız arasındaki fark ;
Koçluk sistemlerini koruyucu ve geliştirici olarak kullanıyorken,
Terapilerimizi, sorun, çözüm ve tedavi odaklı kullanmaktayız.

Bugünkü konumuz : Bütünsel Gelişim Problemleri

Bütünsel Gelişim Problemleri
Zihinsel, Bedensel, Psikolojik, Sosyal, Ruhsal Akademik ve Kariyer Problemlerini içermektedir.
Bunların günlük yaşamımızda ki karşılıkları ise

Dikkat ve Konsantrasyon Problemleri
Algı ve Öğrenme Güçlüğü Problemleri
Okuma Yazma ve Anlama Problemleri
DEHB ve Hiperaktivite Problemleri
Kısa ve Uzun Hafıza Problemleri
Özgüven ve Kendini İfade Problemleri
Duygu, Düşünce ve Davranış Problemleri
İletişim ve İlişki Yönetimi Problemleri
Öfke, Stres ve Kaygı Yönetimi Problemleridir.

Bunlar işlev olarak da
Algı, duyu, duygu, düşünce, davranış,
Dikkat, öğrenme, anlama, hatırlama, iletişim,
problem çözme,  kendini ifade etme, görev, sorumluluk ve kuralları yerine getirme vb. gibi akademik, günlük ve iş yaşamlarımızda kalite ve performans düşüklüğüne, dolayısıyla vakit, nakit ve ilişki kayıplarına neden olmaktadır.
Korunma ve çözümlerini önümüzdeki videolarda ele alacağız.
Görüşmek dileğiyle, problemsiz, güzel günler dileriz.

Bütünsel Yaşam ve Bütünsel Gelişim Problemleri
http://www.serdarguven.com.tr/?page_id=461

Merhaba ben Bütünsel Gelişim Uzmanı
Serdar Güven
Bugünkü konumuz : Dikkat ve Konsantrasyon Problemleri

Dikkat Eksikliği, günümüzde eğitim, iş ve günlük yaşamımızda büyük bir sorun haline gelmiştir.
Öğrenme, anlama, hatırlama, sorumlulukları yerine getirme gibi yaşamsal öneme sahip özellik ve ihtiyaçlarını yerine getirmememe durumudur.

Nedenlerinden bazıları genetik, kalıtsal, gebelik dönemi süreçleri, 0-6 yaş gelişimsel yaşantılar,
uyku problemleri, beslenme problemleri, hareketsizlik, ilgi ve motivasyon düşüklükleri gibi içsel – dışsal yani çevresel ya da nörolojik kaynaklı olabilmektedir.
Çözümleri ise yine bu süreçlerde aramakta, düzeltmek için Bütünsel Gelişim yöntem ve teknikleri uygulamaktayız.
Önümüzdeki videolarda bu yöntem ve teknikleri inceleyeceğiz.
Tekrar görüşmek dileğiyle sağlıklı günler dileriz.

Merhaba ben Bütünsel Gelişim ve Nöro Eğitim Uzmanı
Serdar Güven
Bugünkü konumuz : Öğrenme Güçlüğü Problemleri

Öğrenme Güçlüğü, beynimizin hemisferlerindeki yoğun  nöron ve ağlarının normalden farklı olması ya da aynı anda çalışması nedeni ile anlamlandırmada yaşanan problemlere verilen isimdir.
Özellikle Disleksi ve Diskalkuli olarak karşımıza çıkmaktadır.
Disleksi ses ve dil ile ilgili yeni birşey öğrenirken yaşanan öğrenme güçlüğüdür.
Okuma, yazma, anlama, hatırlama, iletişim, kendini ifade etme yani dil ile ilgili problemler olarak ortaya çıkar.
Diskalkuli ise sayılar ve matematiksel işlemlerle ilgili problemler olarak ortaya çıkar.

Çözüm ise Bütünsel Beyin Gelişimi göz önüne alınarak kişinin ilgi alanları, güçlü yönlerine ve ihtiyaçlarına göre verilen eğitim ve tekrar yöntemlerindedir. Destekleyici olarak beslenme, uyku ve planlı kaliteli yaşam desteği vermekteyiz.
Görüşmek dileğiyle sağlıklı günler dileriz.

Merhaba ben Bütünsel Gelişim Uzmanı
Serdar Güven
Bugünkü konumuz : Okuma Yazma Problemleri

Okuma ve Yazma Becerileri bir insanın en temel ihtiyaçlarındandır. Okur yazarlık oranı ileri toplumların göstergelerin başında gelir. Her yaş grubunun yaşına ve gelişimine uygun kelime okuma ve okuduğunu anlama ölçekleri vardır. Aile, çevre ve eğitim kültürlerinin etkisiyle bu oranlar yükseltilebilmektedir. 

Okumak beynimizde özellikle ön frontal bölgede, neokorteks, duygu bölgesi olan limbik sistemde, kısa ve uzun hafıza bölgelerinde gelişim oluşturur.
Okuma Yazma oranların yükselmesiyle kişinin duygu, düşünce ve davranışlarında gelişimler gözlemlenir.
Kişisel ve toplumsal gelişimin ön koşulu okumak ve yazmaktır.
Bol okumalı günler dileriz.

Merhaba ben Bütünsel Gelişim Uzmanı
Serdar Güven

Bugünkü konumuz : DEHB ve Hiperaktivite Problemleri

DEHB yani Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklukları kimi zaman tek başına kimi zaman ikisi bir arada görülebilir.
Dikkat Eksikliği konusunu önceki bölümlerimizde konuşmuştuk, Hiperaktivite ise yine kişinin kendisinin ve çevresinin günlük hayatın genel olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.
Unutkanlık, dürtüsellik, dalgınlık, dağınıklık, acelecilik, sakarlık, sorumlulukları yerine getirmememe vb gibi problemlerin birkaçı aynı anda görülebilir.

Çözümleri ise kökenleri iyice araştırıldıktan sonra
yine beslenme, uyku, anne baba öğretmen işbirliği ile, planlı ve kaliteli bir yaşam ile okuşturulabilmektedir.

Yaramazlık yönetilebildiğinde Zeka ortaya çıkar.

Bugünkü konumuz : Kısa ve Uzun Hafıza Problemleri

Hafıza, bellek olarak da tanımladığımız zihinsel süreçlerimizin en önemlilerindendir. Çünkü dikkat, anlama ve öğrenmenin duyguya, yaratıcılığa ve yaşama açılan kısmıdır.
Ön frontal bölgede kısa hafıza sistemimiz öğrenmemiz üzerinde etkili olur. Uzun hafıza ise iç bölgede bulunan Hipokampüs bölgemizde yer alır. İlerleyen yaş, stres, kaygı, düzensiz nefes, beslenme ve uyku ya da kaza sonucu oluşan dejenerasyon ile bu bölgelerdeki bozulma işlev bozukluklarına neden olur.

Hafıza tekrar ve duygu hormonların etkisiylede kalıcı hale gelir.
Üretken ve kaliteli bir yaşam için hafıza en önemli yardımcılarımızdandır.

Merhaba ben Bütünsel Gelişim Uzmanı
Serdar Güven

Bugünkü konumuz : Özgüven ve Kendini İfade Problemleri

Özgüven ve Kendini İfade becerisi, duygusal ifadenin gelişimiyle ilgilidir. Bastırılmış duygular, sağlıklı bir yol ile ifade edilmeye başlandığında özgüvenini gelişmeye başladığı gözlenmektedir.

Her duygunun Hormonal bir karşılığı vardır. Özellikle Serotonin, dopamin ve oksitosin hormonları dengedeyken nefes, kan, kendini ifade hepsi akış halindedir.

Oyun, sanat, spor ve ilgi duyulan idman ve eğitim ortamları bu hormonların dengeli salımında büyük rol oynar.
Yine doğru uyku, beslenme, iletişim ve düzenli bir yaşam özgüven ve kendini ifade konusunda etkili ve sürekli bir etli yapar.
Özgüven, aklın ketvurulmamış akıştaki halidir.

Merhaba ben Bütünsel Gelişim Uzmanı
Serdar Güven

Bugünkü konumuz : Duygu, Düşünce ve Davranış Problemleri

Duygu, düşünce ve davranış problemleri çocukluktan ergenliğe  erişkinlikten yaşlılığa kadar büyün yaşamımız boyunca bizi ve çevremizle olan ilişkilerimizde sarmalayan  yaşam süreçlerimizdir.
Kimi zaman bu süreçler yönetilemediğinde ki bunlarında birçok nedeni var: Kalıtsal, çevresel, bebeklik, çocukluk, ergenlik ve erişkinlikte yaşadığımız olaylar ve olaylara bakış açılarımız sonucunda Duygu, Düşünce ve Davranış Problemlerimiz oluşabilmektedir.

Çözümleri ise yeni bakış açıları ve çözüm yolları oluşturmaktır.

Çözmek istediğimiz problem, bizim dışımızda değildir.

Merhaba ben Bütünsel Gelişim Uzmanı
Serdar Güven

Bugünküs konumuz : İletişim ve İlişki Yönetimi Problemleri

İletişim en az iki taraf gerektirir ki bu iç alemimizde de gereklidir ve sağlıklı olarak yönetilebildiğinde birçok olası problemi engeller.

İlişki ise yakınlaşmanın sağlıklı şekilde yönetilebilmesi ile ilgilidir. Çok uzak olmanın soğukluğu getirebileceği gibi, çok yakın ilişkilerinde yakma, boğma ve sıkma etkileri olabiliyor.

Açık İletişim ve farkındalıklı ilişki yönetimi bize bu konuda destek olmaktadır.

Şifa orandadır, dengededir.

Merhaba ben Bütünsel Gelişim Uzmanı
Serdar Güven

Bugünkü konumuz : Öfke, Stres ve Kaygı Yönetimi Problemleri

Öfke, Stres ve Kaygının oluşturduğu anlık ve uzun süreli Kortizol hormonu salınımı metobalizmamızdan tüm bedenimize zarar vermektedir.
Bunun sonucunda Zihinsel, Bedensel Psikolojik Sosyal Akademik ve Kariyer yaşantılarımızda ağır hasarlar oluşur.
Bu problemler ile karşılaşmamak için farkındalık, kriz yönetimi, Öfke Yönetimi, Stres Yönetimi, Kaygı Yönetimi gibi alanlarda kendimizi geliştirmemiz büyük önem taşıyor.

Anda kalmak, geçmiş ve geleceğe takılıp kalmamak, zihnin pozitif konularla ilgilenmesi bizi Kortizol hormonunun olumsuz etkilerinden koruyacaktır.
Sağlıkla kalın..