JONGLÖRLÜK İLE BÜTÜNSEL BEYİN GELİŞİMİ EĞİTİMİ

Jönglörlük, aynı anda birkaç nesneyi becerikli bir şekilde yönetme sanatıdır; aynı iş, aile ve özel yaşamı yönetmek gibi. Kelime anlamı maharet, beceri, ustalıktır. Juggling olarak da bilinmektedir.
Mısır hiyeroglifleri ve Marko Polon’un eserleride de yer alan Jonglörlük, Dünya’nın birçok ülkesinde eğitim, sağlık, iş, sanat, spor, bilim, terapi vb. gibi akademi ve kariyer alanlarında kullanılan disiplinler arası uygulamalı bir alandır.
Jonglörlük teknik ve artistik uygulamalarımız sırasında, beyinlerimizin zihin, beden, duyu, duygu ve sosyal alanlarının tamamı çalıştırılmaktadır.

Nöronlar arasındaki elektrik aktarımını sağlayan “Aksonların “ üzerindeki “Miyelin” maddesi kalınlaşarak “ Beyinlerimizin koruyucu” özelliğini arttırmaktadır.

Jonglörlük uygulamaları sırasında kurulan yeni “Sinaptik” bağlar ile beyinlerimizin “Plastisite” özelliği artmakta, “Multitask “ ardışık, hızlı ve çoklu görev özelliği kazanmaktadır. Bu kazanımı nedeniyle günümüz gençlerinin trendy aktivitelerindendir.
Bunun sonucunda,
Zihinsel olarak: Hızlı algılama sonucunda dikkat, konsantrasyon, yaratıcılık, etkili ve etkin hafıza, hızlı ve doğru karar verme bilme, problem çözme, aynı anda birden fazla iş takibini yapabilme ve pratik organizasyon yapabilme becerisini geliştirir.
Bedensel olarak: El, göz ve bedenin birçok farklı ve adaptif kullanımı sonucunda katılımcının eklem, fasya, postür, tonus, hareket, dolaşım ve sinir sistemlerinde esneklik, denge, refleks, koordinasyon özelliklerimizi hat safhada geliştirmektedir. Ayrıca görme genişliği açısı olan Periferik sistemini ve nesne takip özelliklerini geliştirir.
Psikolojik olarak: Eğlenceli ve heyecan verici Jonglörlük uygulamaları sonucunda, hormonal salgı sistemlerimizin pozitif yönde çalışmasıyla “Stres” hormonlarını baskılayarak rahatlık, özgüven, mutluluk gibi pozitif duygu durumlarına geçiş yapmak da katkıda bulunmaktadır.
Sosyal olarak ise katılımcılarımız, Jonglörlük bireysel ve takım uygulamaları sonucunda; iletişim, empati, hoşgörü, yardımlaşma, birlikte problem çözme, ortak amaç- hedef oluşturma ve takım olma gibi birçok deneyimi edinme fırsatı bulmaktadır.

Sağlıklı Hoca ile gerçekleştirilmiştir.

Hizmetlerimiz:

– Kurumsal Takım Motivasyon Eğitim ve Etkinlikleri
– Özel ve Devlet Okullarında, Bütünsel Beyin Gelişim Projeleri
– Dikkat ve Konsantrasyon Seminerleri
– Stres ve Kaygı Yönetimi Seminerleri
– İletişim Yönetimi Seminerleri

Jonglörlük Eğitimi, aşağıdaki kazanımları sağlamaktadır:

 • Beynin sağ ve sol loblarını dengeli kullanarak; konunun hem bütününü hem de detaylarını görebilme yeteneği kazandırır.
 • Soyut ve somut düşünebilmesini sağlayarak; hızlı karar verme, sorun çözme, risk alma, odaklanabilme beceri ve yeteneklerini artırır.
 • Beyindeki Miyelinin ‘beyaz madde’nin artırılmasıyla akademik Öğrenme kalitesini ve verimini düşürebilecek rahatsızlıklardan uzak tutar. ( Dikkat Eksikliği, Konsantrasyon Bozukluğu, Odaklanma Problemleri, vb. gibi bilişsel rahatsızlıkları engeller.)
 • Beynimizin Amigdala ve Hipokampüs bölgelerinde kontrolümüzü geliştirerek amaç, hedef ve görevlerimizi yerine getirebilme yeteneği kazandırır.
 • Üst biliş sayesinde, olaylar ve durumlara yeni bakış açıları ile yaklaşma becerisi kazandırır.
 • Beden ve ritim ile uygulanmasından dolayı beyindeki korteks kalınlığını artırarak stres kontrolü ve yönetimini geliştirir.
 • El ve göz koordinasyonunu geliştirerek zihinsel ve bedensel refleks hızını artırır.
 • Uzun ve hareketsiz pozisyonların oluşturduğu postür bozukluklarını engeller.
 • Dikkatin yükselmesi ile yeni durum ve deneyimlere açık olmayı sağlar.
 • Fikir akıcılığı ve serbest düşünme becerisi kazandırır.
 • Yaratıcı ve orijinal fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar.
 • Hataları faydaya çevirebilme becerisi kazandırır.
 • Çalışma saatlerindeki performansı artırır.
 • Durumları değerlendirme kapasitesini artırır.
 • Serotonin salınımına katkıda bulunur.
 • Odaklanma ve yoğunlaşmayı sağlar.
 • Özgüven gelişimi sağlar.

-Denge, Dikkat, Konsantrasyon, Koordinasyon, Refleks Hızı, Nesne Kontrol, El-göz-beden kontrolü, duruş ve postürde gelişim, kazalardan korunma, adaptasyon ve uyum becerisinde gelişim…

-Stres Yönetimi, Kaygı ve Depresif duygu durumların yönetimi, Hızlı ve Doğru Karar Becerisi, Problem Çözme Becerilerinde artış, Soyut ve Somut Düşünme becerisinde gelişim…

-İletişim ve empati becerisinde artış, kaliteli zaman yönetiminde artış…

-Algılama, anlama, öğrenme, kısa ve uzun hafızada gelişim…

-Kaizen yani adım adım ilerlemeyi deneyimsel ve gözlenebilir öğrenme.

-Özgüven ve öz saygıda artış, hataları kabullenme, değiştirme gücü ve Duygu-Düşünce-Davranış farkındalığı gibi kazanımlar hedeflenmektedir

https://youtu.be/ySwE2qdOdRY

İletişim Telefonumuz: 0535 865 07 53